A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Старовірівської сільської ради Красноградського району Харківської області

Конкурс на заміщення вакантних посад директорів Публічних бібліотек Старовірівської сільської ради

Дата: 16.02.2021 10:37
Кількість переглядів: 167

Положення про конкурс на заміщення вакантних посад

директорів Публічних бібліотек

            Старовірівської сільської ради

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Відповідно до статті 21 Закону України «Про культуру» керівники Публічних бібліотек призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

1.2. Це Положення розроблено на підставі Закону України від 28.01.2016 №955-VIII  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури та Публічних бібліотек».

1.3. Положення визначає процедуру призначення за результатами конкурсу директорів комунальних закладів Публічних бібліотек Старовірівської сільської ради (надалі – директор), управління якими здійснює відділ освіти, культури, молоді та спорту Старовірівської сільської ради (далі - Орган управління).

 

2. Вимоги до директора Публічної бібліотеки.

 

2.1. Директором Публічної бібліотеки може бути особа, яка:

- має спеціальну освіту в бібліотечній галузі, або стаж роботи у бібліотечній сфері не менше трьох років;

- володіє державною мовою;

- має знання чинного законодавства в бібліотечній сфері;

- володіння  персональним комп’ютером у режимі користувача;

- здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

2.2. Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-   є близькою особою або членом сім'ї керівників Органу, який відповідно до статутних документів здійснює управління закладом.

 

3. Порядок конкурсного добору директора Публічної бібліотеки.

 

3.1. Кандидатів на посаду директора Публічної бібліотеки визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.

3.2. Конкурсний добір директора Публічної бібліотеки складається з таких етапів:

- оголошення органом управління конкурсу на посаду директора Публічної бібліотеки;

- формування складу конкурсної комісії;

- подання документів кандидатами на посаду директора Публічної бібліотеки;

- подання документів кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури;

- добір кандидатів на посаду директора Публічної бібліотеки;

- призначення органом управління директора Публічної бібліотеки.

3.3. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує орган управління, а саме: відділ освіти, культури, молоді та спорту Старовірівської сільської ради.

3.4. Орган управління оголошує конкурс на посаду директора Публічної бібліотеки.

3.5. Оголошення про конкурс розміщується на офіційному веб-сайті відділу освіти, культури, молоді та спорту Старовірівської сільської ради, а також може розміщуватись на інформаційних сайтах, сайтах установ культури та може поширюватися в будь-який інший спосіб.

3.6. Оголошення про конкурс на посаду директора Публічної бібліотеки має містити інформацію про дату початку приймання документів, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

 

4. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії

 

 4.1. Для проведення конкурсу затверджується персональний склад конкурсної комісії.

4.2. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

4.3. До конкурсної комісії можуть входити представники засновника та органу управління.

4.4. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

Членами конкурсної комісії можуть бути: незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування; члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону; члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

4.5. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

4.6. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

4.7. Голова та секретар конкурсної комісії обираються членами конкурсної комісії з їх числа та проводять засідання конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколами, які підписуються всіма присутніми членами конкурсної комісії.

 

5. Подання документів для участі в конкурсі

 

5.1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду директора Публічної бібліотеки.

5.2. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 15 робочих днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу;

- копії документів про освіту;

- копію трудової книжки;

- довідку про відсутність судимості;

-  рекомендаційні листи довільної форми (за наявності);

- мотиваційний лист довільної форми;

- проект програми розвитку Публічної бібліотеки на один і п’ять років.

Зазначені документи надаються до відділу освіти, культури, молоді та спорту Старовірівської сільської ради у встановлений цим пунктом строк.

5.3. Перелік документів, зазначених у пункті 5.2., не є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

5.4. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

5.5. Упродовж двох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія оприлюднює перелік осіб, яких допущено до участі в конкурсному відборі (далі – кандидати) на офіційному веб-сайті відділу освіти, культури, молоді та спорту Старовірівської сільської ради.

5.6. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 

6. Добір кандидатів на посаду директора Публічної бібліотеки.

 

6.1. Конкурсний добір проводиться публічно.

6.2. На засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку Публічної бібліотеки на один і п’ять років.

6.3. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Старовірівської сільської ради повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

6.4. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 2 дні після закінчення строку приймання документів.

6.5. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду директора Публічної бібліотеки на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

6.6. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду директора Публічної бібліотеки у разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21-1 Закону України «Про культуру», за рішенням конкурсної комісії.

6.7. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку Публічної бібліотеки на один і п’ять років. Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому членові конкурсної комісії або іншій особі не дозволяється.

6.8. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається на її засіданні більшістю голосів від загального складу конкурсної комісії. При рівному розподілі голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним. Спосіб голосування визначається рішенням комісії.

Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом відкритого голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті  відділу освіти, культури, молоді та спорту Старовірівської сільської ради та в інший спосіб.

6.9. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом та підписується всіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.

6.10. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

6.11. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, у разі, коли:

-   відсутні заяви про участь у конкурсному доборі;

-   жоден із претендентів не пройшов конкурсного добору;

-   конкурсною комісією не визначено переможця.

Підставою для визнання конкурсного добору таким, що не відбувся, є рішення конкурсної комісії. Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Положення.

6.12. Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Старовірівської сільської ради зобов’язаний призначити переможця конкурсу директором Публічної бібліотеки не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу. Підставою для прийняття рішення про призначення директора Публічної бібліотеки є рішення конкурсної комісії та підписання контракту.

6.13. Контракт з директором Публічної бібліотеки визначає основні вимоги до діяльності Публічної бібліотеки, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.

Обов’язковими умовами контракту з директором Публічної бібліотеки є:

- програми розвитку Публічної бібліотеки на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

- умови оплати праці керівника;

- критерії оцінки праці керівника;

- особливості порядку здійснення контролю за діяльністю Публічної бібліотеки;

- заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

- особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.


« повернутися

Вхід для адміністратора